• Ordinačné hodiny: Po – Ut 7.30 – 18.00, St 7.30 – 12.00, Št 7.30 – 16.00, Pi 7.30 – 15.00

Cenník

Cenník služieb: Očné vyšetrenia

Cenník služieb: Očné vyšetrenia

Naša klinika má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.
Tento cenník platí pre výkony v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré zdravotné poisťovne nehradia z verejného zdravotného poistenia a pre samoplatcov.

Názov vyšetrenia
Cena
Komplexné očné vyšetrenie 40 €
Komplexné očné vyšetrenie pre sociálne a posudkové účely, pre účely komerčných poisťovní 40 €
Očné vyšetrenie pre potreby zamestnávateľa – práca vo výškach, vodiči z povolania (vrátane perimetra) 50 €
Očné vyšetrenie pre potvrdenie na vodičský alebo zbrojný preukaz (vrátane perimetra) 50 €
Perimeter 10 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta 10 €
OCT vyšetrenie zrakového nervu 10 € / 1 oko
OCT vyšetrenie makuly 10 € / 1 oko
Vyšetrenie a aplikácia kontaktných šošoviek 40 €
Aplikácia terapeutickej kontaktnej šošovky 10 €

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa cenníka alebo ak potrebujete viac informácií o našich službách, neváhajte nás kontaktovať. Náš tím je tu, aby vám pomohol a poskytol všetky potrebné informácie, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie.

Cenník je platný od 1.3.2024.